Gia đình em định mua mảnh đất ( chưa xây dựng ) phân cho Cán Bộ Công Nhân Viên với diện tích thực tế là 32 m2 ( mặt tiền 3m2 sâu 10m ) 2 bên đều có nhà xây 4 tầng .


Nhưng trong giấy phân đất của cơ quan cho cán bộ trước năm 2008( Nghị định 26 về quy định đất ở ) thì chỉ đo vẽ và ghi là 26m2 .


Em mong các anh chị tư vấn cho em những câu hỏi sau


Mảnh đất đó em có làm được sổ đỏ vào thời điểm bay giờ được không ?


Em có được phép XD trên mảnh đất đó không ?