Chào các bố mẹ ham mê kinh doanh.


Mình đang lên kế hoạch mở xưởng may khoảng 10-20 máy .


Không biết có bố mẹ nào đang làm về lĩnh vực này, hoặc đã có kinh nghiệm về lĩnh vực may mặc, chia xẻ kinh nghiệm cho mình học hỏi với.


Cảm ơn mọi người nhiều .