Các Mẹ có ai rành về luật Thuế TNCN mới cho mình hỏi chút. Trong những đối tượng khai báo để giảm trừ gia cảnh, mình đang thắc mắc cho trường hợp của mình là không biết mình có được giảm trừ gia cảnh cho em ruột của mình hay không?


Trường hợp cụ thể của mình như thế này: Ba ruột nghỉ hưu, có lương hưu. Má ruột nội trợ nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu. Hiện mình có một người em gái ruột đang trong tuổi đi học, không có thu nhập, không tàn tật. Vậy mình có được khai báo nuôi dưỡng em ruột mình để giảm trừ gia cảnh không?


Mình nghĩ vấn đề này chắc cũng có nhiều Mẹ đang quan tâm nên mình mở topic này để chúng ta cùng trao đổi. Nếu Mẹ nào biết thì giúp đỡ nhé! Thanks