Mình lập topic này dành cho những ai quan tâm tới marketing online và nghề viết PR. Bàn bạc về vấn đề làm thế nào để viết bài PR hiệu quả. Dạo qua một vòng quanh các website thì mình nhận thấy hiện nay có hai kiểu PR phổ biến nhất.


Mọi người thường bỏ phiếu cho cách PR nào sau đây:


+ PR kiểu phân tích đông tây rồi giới thiệu về những ưu điểm cụ thể của sản phẩm.


+ PR kiểu viết dưới dạng bài báo PV anh A, Anh B?.....