Hiện tại em định quay ra đầu tư kinh doanh bất động sản, theo như em nhận định thì thấy bất động sản nội thành đang ở mức quá cao và sắp ở mức thoái trào. Xu hướng đầu tư ở ngoài thành phố Hà nội đang rất nóng, nhưng hiện tại em không biết đầu tư ở đâu là hiệu quả và sinh lời. Mẹ nào đang ở lĩnh vực này có thể tư vấn giúp em được không? Em muốn mua một xuất để đầu tư buôn đi bán lại, sau này có tiền thì mua một xuất trong thành phố cho tiện việc đi lại công tác. Rất mong các mẹ cho kinh nghiệm cho lời khuyên