Hiện mình đang tìm nguồn cung cấp các mặt hàng vải, bông, phụ kiện và máy nhồi bông để sản xuất các mặt hàng thú nhồi bông


Nhờ các bạn giúp mình thông tin về các nhà cung cấp


Cám ơn các bạn :LoveStruc: