- Chúng tôi có nhu cầu mua cát biển để xuất đi Singapore lâu dài.


- Nếu quá trình xin giấy phép và thủ tục ban đầu để có được licence, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí cho bạn.


- Nếu có nguồn cát đảm bảo yêu cầu, chúng tôi sẽ mang toàn bộ: tàu bè, thiết bị chuyên dùng từ Singapore sang. Các bạn không cần phải lo lắng về khoản này.


- Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:


+ Việt Nam : 0918157979 gặp Anh Khoa. email : anhkhoabt@gmail.com


+ Campuchia : +85512858524 gặp Heng Sophal ( nói tiếng Việt được)