xin chào tất cả mọi người


tôi mở thêm topi để những ai chưa biết topi này http://www.webtretho.com/forum/f237/co-ai-mua-ct2-van-canh-moi-vao-trao-doi-vi-quyen-loi-cua-minh-di-a-686788/index17.html


thì có thể vào đây đọc và để địa chi số điện thoại