Chào các bạn.


Lời đầu tiên tôi rất vui khi bạn đã tìm hiểu cơ hội này.Mình đang có 1 quỹ tài chính gọi 1 cách dễ hiễu là “Chơi hụi”.Khác với “Chơi hụi “bình thường thì cái này là hình thức online. Rất đơn giản và lợi nhuận cũng rất cao.


Nào bây giờ bạn và mình hãy tìm hiểu sơ về Surewinfor5.com


Loading interface...


Cách thức tham gia:


Phí mở 1 tài khoản là 5$= 110 .000đ


Bạn sẽ ở mức lv 0


Sau khi có tài khoản bạn đã có thể bắt đầu công việc của mình. Với mỗi người bạn mời vào Chơi hụi chung với bạn,bạn sẽ có 5$. 5$ này là tiền để cho bạn kích hoạt tài khoản giùm người ta.


Đê lên lv 1,bạn cần tốn 10$ để nhờ 1 người bất kì nào đó do máy tính chọn trong số người lên lv1 để kích hoạt tài khoản cho bạn.


Khi lên lv bạn mất 10$, nhưng bạn sẽ nhận lại 10$ ngay sau đó ở mục “Approved” cho 2 người. Mỗi người bạn sẽ có 5$. Bạn đã hoàn vốn. Tôi chưa tính với mỗi thành viên bạn giới thiệu sẽ nhận được 5$ nhé!


Để lên lv2: bạn cần thỏa 2 điều kiện:


_Chia sẻ cho 2 người lên lv 1


_Approved cho 2 người


_Tốn thêm 10$ để nâng cấp tài khoản.


Đến mức lv 2: bạn sẽ APPROVED cho 5 người,mồi người bạn có 10$. Trừ 10$ nâng cấp tài khoản,bạn đã có ngay tiền lời là 30$


Tiếp tục như thế cho tùng lv mà bạn có được.Chúng tôi cam kết là C.ty không lấy bất kì 1 đồng nào của các ban,Chúng tôi là c.ty phi lợi nhuận,làm vi mục đích cộng đông.


Tôi hy vọng sau khi đọc xong những dòng này bạn sẽ tìm được cho mình 1 cơ hội kiếm tiền hợp lí.


Nếu bạn có thắc mắc gì hãy gọi cho tôi. 24/24: 0938 83 59 85 Tiến.


Nói không với đa cấp và lừa đảo!