Có nhiều bạn vẫn luôn hỏi Tiến là nếu em bị band acc Fiverr rồi, thì có được phép tạo tài khoản không?. Rồi trường hợp tạo nhiều tài khoản để mua dịch vụ cho nhau có được không,... Để các bạn được rõ hơn, trong video này. Tiến xin chia sẻ một số ý kiến của Tiến về việc chúng ta có nên tạo nhiều tài khoản Fiverr hay không. Nếu có thì trong trường hợp nào, còn không thì trong trường hợp nào,.. Mời bạn cùng theo dõi video này nhé.