Mọi người ui, làm ơn giúp mình phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa tiêu chuẩn EN 50081-1,50082-2 và ISO 9001: 2003 như thế nào với? Mình đang cần gấp để giải trình. Hai tiêu chuẩn này có tuơng đuơng với nhau không ah?Cám ơn mọi người và mong tin