Chào các bác!


Hnay em được ngồi nói chuyện với một người anh, một người đi trước, được coi là thành công. Anh ấy có bày cho em một ý tưởng cho một startup về một lĩnh vực công nghệ trong xây dựng. Lĩnh vực này mới và không có nhiều người hoặc chưa có người làm, ít nhất là ở khu vực em. Smarthome. Các bác thấy ý tưởng này thế nào?