Mình đang cần tìm những quy định về gắn trách nhiệm cá nhân và quyền lợi của GĐ kinh doanh.


Ai có tài liệu chỉ giúp mình. Mình không biết đi tìm ở đâu?