Đồ biển là mặt hàng rất khó vận chuyển trừ khi đã được cấp đông lạnh.E muốn tìm một phương pháp nào đó mà hàng có thể vận chuyển đi xa mà vẫn tươi sống đến tay người tiêu dùng.Mong cả nhà chia sẻ kinh nghiệm giúp em thực hiện ước mơ với ạ

Loading interface...