Các mẹ làm kế toán ơi cho mình hỏi một chút: nếu bây giờ mình muốn đi học phần mềm kế toán thì học ở đâu?. Mình đang học nhưng khổ nỗi là không làm về kế toán, nên chẳng biết mù gì về kế toán cả, đặc biệt là phần mềm kế toán. Nếu mẹ nào biết có trang WEB nào mà tải được phần mềm miễn phí hoặc thàm khảo được phần mềm kế toán thì chỉ giúp mình để mình mày mò với.


Xin đa tạ