Mình quen 1 cô người Úc sang VN theo một chương trình của LHQ, hiện còn ở VN khoảng 1 tháng rưỡi. Cô này đã đứng tuổi, có bằng Thạc sĩ về Philosophy và Psychology, chuyên đi khắp thế giới tham gia những chương trình hoạt động từ thiện/tự nguyện cho các tổ chức phi chính phủ. Cô có thể tham gia giảng dạy (bằng tiếng Anh) về
Moral Intelligence
(một khái niệm khá mới mẻ),
Creative Thingking
cũng như kết hợp củng cố tiếng Anh cho người học. Hiện tại cô vẫn còn 1 số giờ trống và muốn làm việc nhiều hơn nữa. Đơn vị nào quan tâm có thể liên lạc với mình để biết thêm chi tiết. Tks!