hiện nay diễn đàn khơi nguồn kinh doanh đang cần tuyển các thành viên đăng bài. diễn đàn là noi đăng bài miễn phí, nơi chia sẽ các ý tưởng làm giàu