Chào các Bố và Mẹ của WTT, mình có việc gấp nhờ mọi người giúp đỡ với.


Công ty mình đang làm thủ tục mua lại cổ phần của một Khách sạn bên Lào theo phương thức góp vốn 49% và 51%, thành lập công ty mới để điều hành Khách sạn. Vậy nhờ các Bố và Mẹ ở đây ai có kinh nghiệm, tài liệu về:


- Thủ tục , trình tự đầu tư và thành lập công ty ở nước ngoài


- Các vấn đề liên quan đến đầu tư ra nước ngoài cho mình xin 01 bản với.


Chân thành cảm ơn các Bố/Mẹ trên diễn đàn.


Trân Trọng