Hi, Mình đi làm được 7 năm, hiện tại mình đang làm cho một công ty lớn,nhưng đi kèm với rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hiện tại mình có con nhỏ, mình muốn đổi một công việc không hẳn là nhẹ nhàng, nhưng phù hợp hơn với mình. Một công ty mới thành lập đang tuyển và gọi mình đi phỏng vấn. Mình có nên tiếp tục ứng tuyển không? ai có kinh nghiệm chuyển giao giúp mình nhé.