Mình đang muốn kinh doanh nhà nghỉ nhưng không biết bắt đầu như thế nào, ai biết chỉ giúp mình với. Mình thấy nhiều người kinh doanh mà lãi quá nên cũng rất muốn làm.