Em đang có nhu cầu mua nhà hoặc đất khu vực nội thành với giá