Trong nhóm có anh chị nào đầu tư chứng khoán không ạ ? 

Hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ nhé.

(Em trước nhé: Đó là khi em học năm nhất và em cầm 5 triệu tiền học đi đầu tư và khi lỗ quá 10% vẫn không chịu cắt lỗ, tháng đó thật khó sống . Nhưng dù sao em cũng học được bài học xương máu về cắt lỗ :v)