Bá cáo với các mẹ là mình mua rồi nên không thắc mắc gì cả, Chỉ để ý đến tiến độ để yên lòng ông xã thôi.


Mẹ nào mới đi xem tiến độ khai báo hộ với, tính hính là nhà cửa đến đâu rồi, bao h thì vào ở được