Mình cũng có nhiều thời gian rãnh muốn kiếm thêm thu nhập tại cơ quan và ở nhà, được cái làm việc với máy tính suốt ngày nên đánh máy cực nhanh.


Có mẹ nào biết chỗ nào cho đánh máy thuê tại nhà không, không phải gõ captra nhá, vì cái này cũng làm thử rồi mà có vẻ khó lấy được tiền