các bố các mẹ ơi nếu ai có mẫu văn bản thể hiện cam kết giữa chủ LĐ và người LĐ thì cho mình xin 1 bản với. Sếp giao cho tìm mẫu mà k search ở đâu đc. Mình cảm ơn nhiều nhiều!