Các mẹ trên 4rum cũng đã đi làm nhiều và cũng đã trải qua thời sinh viên, học sinh, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, các mẹ cho em hỏi, mình nên định hướng con mình từ lúc nào để có thể "Think Strategic & Creative", cho phép mình giữ lại nguyên bản nhé, dịch ra mất nghĩa hay, mình thì khi nào


con vào cấp 2 thì mới hướng cho con như thế, các mẹ thấy thế nào:|