Chào các mẹ.


E mới bắt đầu tập kinh doanh online. Tại thời gian làm việc của e rất rảnh rỗi ngồi trên công ty toàn lên mạng lướt web rùi ngồi chơi không ah.


E đang muốn kinh doanh mặt hàng bóng bay mà thấy đăng tin mãi chẳng có khách hàng gì cả.


Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho e với.:((:((