Bạn em đang muốn mở cửa hàng đồ lót cho VERA hoặc Triump, có mẹ nào biết phải liên hệ theo địa chỉ hay số điện thoại nào của Vera để xin làm đại lý không ạ? Em xin cảm ơn.