hi các chị, tình hình là em định làm đại lý cho hãng triumph hay vera gì đó, các chị kinh nghiệm thì share cho em tí đi a


vi du nhu, loi nhuan duoc chiet khau là bao nhiu...khi bán ko duoc có duoc tra lai cho nha may ko a