e đang muốn kinh doanh mặt hàng xe máy thái lan mà không biết lấy ở đâu. e muốn sang thái lấy hàng nhưng chưa biết mối bên thái lan. anh, chị nào có kinh nghiệm thì chỉ e với