Các bác có biết khái niệm này được đề cập đến văn bản pháp luật nào kô ah? Em thấy trong văn bản của thuế thì có nói là “ Cơ sở sản xuất kinh doanh là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, dịch vụ”. Với tổ chức thì rõ rồi, vậy với cá nhân thì phải có những điều kiện gì ah? Các bác hướng dẫn giúp em với nha.