Các mẹ nào chuyên làm quyết toán thuế TNCN cho mình hỏi với nha: Năm 2010 mình nghỉ thai sản 3 tháng cuối năm, nhưng trong bảng kê thu nhập chịu thuế của mình lại thấy ghi số tháng làm việc là 10 tháng? Số tiền người phụ thuộc (con) được giảm trừ là 3 tháng, còn tổng giảm trừ bản thân chỉ được tính có 10 tháng thôi. Tương tự như vậy, bình quân lương thu nhập chịu thuế của mình cũng chỉ chia cho 10 tháng chứ không được chia cho cả năm 12 tháng. Các bố mẹ cho mình hỏi cách tính số tháng như vậy là đúng hai sai? Mình phải làm gì để được hoàn thuế? Mình làm cty tư nhân, bộ phận kế toán cty mình làm bảng kê thu nhập này, đến giờ mình mới xin đc của năm 2010, hic. Tự nhiên thấy mất tiền đóng thuế oan thấy xót quá.