-Machine Learning là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu & xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể & thuật ngữ này được áp dụng khá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay nói chung & Facebook nói riêng.


-Trong quá trình chạy một chiến dịch quảng cáo, thuật ngữ Facebook sẽ đọc, nếu quảng cáo của bạn tốt hơn về chi phí, chất lượng thì độ hiển thị & tiếp cận khách hàng tiềm năng sẽ càng cao.


-Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tổng của quảng cáo:

  • Giá thầu của nhà quảng cáo và tỉ lệ hành động ước tính.
  • Chất lượng và mức độ phù hợp của quảng cáo.
  • Đặt giá thầu tối thiểu bằng giá trị thực.
  • Tạo quảng cáo hấp dẫn và nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng.

-Ngân sách quảng cáo: ngân sách nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến khả năng hiển thị quảng cáo vì thuật toán của Facebook sẽ chia điều ngân sách trong vòng 24h cho nên ngân sách càng lớn độ hiển thị càng cao.


Lưu ý: không tắt mở chiến dịch Facebook liên tục.


-->Thuật ngữ machine Learning trong trình quản lý quảng cáo sẽ hoạt động như sao:


Trong 24h đầu, Facebook sẽ phải thu thập những thông tin liên quan đến đối tượng bạn muốn taget nên trong 24h đầu kết quả trả về sẽ không hoàn toàn chính xác.


Bạn không nên vội tắt quảng cáo khi chưa được 1 ngày, bạn phải để cho Facebook chạy ít nhất 24h thì mới có thể đánh giá hiệu quả của quảng cáo.


Và nếu mở lại quảng cáo thì Facebook sẽ phân phối lại từ đầu & sẽ tiếp cận lại những người mà trước đó quảng cáo của bạn đã tiếp cận rồi.

hình ảnh