Các mẹ chắc cũng làm ở các tòa nhà văn phòng nhiều


Em đang lên kế hoạch kinh doanh cơm hộp, cần thông tin trên


Các mẹ làm việc ở tòa nhà nào thì cho em xin thông tin trên nhé


Tên tòa nhà: tình trạng ăn uống của tòa nhà: có cantin phục vụ chưa


Em xin hứa, nếu có hân hạnh được phục vụ các mẹ, em sẽ free cho các mẹ 1 bữa gọi là ra mắt


Cảm ơn các mẹ rất nhiều