E đang bị tồn hàng thì tồn kb làm cách nào giải quyết đống hàng này nữa có mẹ nào chia sẻ ít kinh nghiệm lên đây cho em học hỏi được không ạ?