Mình cần tham khảo mẫu dự thảo điều lệ của công ty NN, bạn nào đã từng làm giúp mình vơi, mình cần gấp lắm lắm.


Bạn nào có kinh nghiệm thành lập chi nhánh này vui lòng hướng dẫn mình với, công ty mình sắp làm về lĩnh vực vãi sợi


Cảm ơn rất nhiều


Phone: 0919976362- 0914197696


email: konia2006@gmail.com