Sếp em giao việc bảo em xây dựng mẫu"Bản khảo sát về sự hài lòng của nhân viên đối với công ty".


Em cần tham khảo bản này ở các công ty khác xem hình thức và chi tiết như thế nào cho chuyên nghiệp. Các bố mẹ ở đây có ai có không cho em xin với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.


Hic, 15 là hạn cuối nộp của em rồi ạ.