Em có thư mời đi phỏng vấn vị trí Giao dịch viên tại quầy của FPT. Lên mạng tìm kiếm kinh nghiệm của các anh chị đi trước thì thấy mọi người kêu ở FPT phỏng vấn gắt lắm. Còn pải làm các bài test trong phòng kín như đi thi. Nhưng đó là với các vị trí khác, còn em ở vị trí Giao dịch viên tại quầy thì ko biết thế nào? Anh chị nào có kinh nghiệm trong vụ này chỉ em với ạ!


Em xin cảm ơn!