Em nhờ Mod mấy ngày, sắp đến tết rồi nên nhờ vả ai cũng khó khăn lắm. Em cần làm work permit cho bạn người Philipin - bạn là giáo viên Tiếng ANh.


Bố mẹ nào giúp được em thì liên hệ với em nhé 0914569686. Em đang cần làm gấp lắm ah, mà không biết bắt đầu từ đâu.