Hiện nay, mình mới bắt đầu tập tành làm online. Mình nhận order 1 số mẫu giầy tầm giá 2 -3 triệu 1 đôi. Nhiều khi có khách hỏi, cũng chốt số điện thoại, địa chỉ nhưng khâu đặt cọc thì lại hủy đơn. Thực là băn khoăn quá. Mình muốn tham khảo mọi người đã bao giờ đặt cọc mua hàng ỏ shop lạ chưa ? Và nếu đặt thì mất cọc bg chưa ?