Xu hướng tiêu dùng năm 2010


Năm 2010 sẽ có nhiều điều lý thú. Phải chăng tình trạng kinh tế suy thoái toàn cầu đã thực sự kết thúc ? và nếu kết thúc, thì liệu hậu quả của nó có tiếp tục kéo dài sang những năm tới ? Nhìn lại năm 2009 với những sự suy thoái kinh tế đáng sợ, kéo nền kinh tế toàn cầu suy giảm tới tột cùng, khiến cho những công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ điêu đứng tìm chỗ đứng trên thương trường, nền kinh tế toàn cầu suy thoái là một bộ lọc tốt trong xã hội, qua nền kinh tế suy giảm này các công ty đã đương đầu với nền kinh tế suy giảm toàn cầu, sống sót qua suy thoái và dần đi lên.


Năm 2010 là năm đầu tiên sau cuộc suy thoái, theo dự tính, truyền thông phát triển mạnh đặt biệt là quảng cáo truyền thông trên Internet, quảng cáo trên In ternet sẽ chiêm vai trò chủ đạo hơn so với quảng cáo trên truyền hình hày trên báo chí, tạp chí. Các bạn nên và nên đón đầu xu hướng này. Để kinh doanh tốt cần có một chiến lược và một kế hoach marketting truyền thông tốt.Th?i trang v