Bình Dương đã trở thành thành phố loại 2 , và nghe nói năm 2017 sẽ trở thành thành phố loại 1.Mình cũng đang tính đầu tư vào bất động sản ,vì bây giờ lãi suất ngân hàng đang xuống, và vàng cũng lúc này lúc khác.Mình đang định đầu tư lại vào đất Bình Dương.các mẹ cho mình ý kiến nha