Chào các bạn. Có bạn nào biết giá đất Ninh sở thường tín, giáp Vạn phúc 3, cùng đường với đường đi vào Vạn phúc thì thông tin giúp mình nhé. Mình cảm ơn nhiều.