Các mẹ thấy dự án này thế nào?cho em xin ý kiến chia sẻ với ạ!