Tình hình là topic: "Nhà mình có ai đã mua vincom village chưa? Xin mời vào lập nhóm đi!!!" bi lỗi, không hiểu sao cứ đến trang 15 là không vào được. Lần trước mọi người thảo luận đến trang 16 rồi cũng bị mất hết bài. Vậy đề nghị các bạn vào đây trao đổi tiếp nhé. Tks