Mình đang định launching sản phẩm mới và cần khảo sát nhu cầu của 1000 khách hàng trong khu vực. Nhưng mà tổng hợp kết quả với số lượng lớn như thế thì rối cả mắt như sắp tẩu hỏa nhập ma ý. Bạn có biết phần mềm nào giúp hỗ trợ tổng hợp, phân tích kết quả tự động không chứ ngồi mà làm thủ công thì chắc là đến tết tây :-?