Có nên nhảy vào bắt đáy không các cụ, nhất là mấy mã bất động sản? Em thấy điểm vào đẹp quá

#CEO #DIG #ITA #LDG #NTL