Em vừa đi phỏng vấn vị trí nhân viên bảo hiểm qua ngân hàng về. Chắc là trúng tuyển. Nhưng không biết làm bảo hiểm qua ngân hàng có khá hơn làm đại lý bảo hiểm không? Có mẹ nào làm chuyên viên bảo hiểm qua ngân hàng rồi thì tư vấn cho em cái. Lương lậu sao? Công việc thế nào ạ? Các chế độ quyền lợi có được đảm bảo không ạ? Em cảm ơn nhiều!!!