Chào các bạn,


Mình muốn hỏi có bố mẹ nào đang làm cho NGOs không, chuyên về hành chính và tài chính càng tốt.


Mình muốn học hỏi xin kinh nghiệm một tí.


Thanks