Ưu điểm của mô hình:Loading interface...


- Chi phí đầu tư thấp: chuồng trại, thức ăn, nhẹ công chăm sóc.


- Rủi ro thấp: hầu như không dịch bệnh


- Khả năng sinh lời tốt


- Một số kênh marketing mình đang thực hiện các bạn tham khảo nhé:


+ Fanpage FB: https://www.facebook.com/C%C3%B4n-Tr%C3%B9ng-World-116131356520285/


+ Website: https://www.contrungworld.com/


+ Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=c%C3%B4n+tr%C3%B9ng+world